VEŘEJNÝ/-Á OPATROVNÍK/OPATROVNICE A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODD.SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU SOCI... (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "VEŘEJNÝ/-Á OPATROVNÍK/OPATROVNICE A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODD.SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU SOCI...". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEŘEJNÝ/-Á OPATROVNÍK/OPATROVNICE A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODD.SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU SOCI...
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 08.07.2022.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplomu a dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005),

Vzdělání a další požadavky:
- ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání odpovídající požadavkům dle § 110 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- praxe v oblasti sociální práce a veřejného opatrovnictví výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociální práce a veřejného opatrovnictví výhodou
- znalost právních předpisů z oblasti sociálního zabezpečení a Občanského zákoníku, v platném znění
- uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Excel, Internet, Outlook)
- znalost systému spisové služby GINIS výhodou
- dobré komunikativní schopnosti, schopnost týmové práce, psychická odolnost
- časová flexibilita, samostatnost, odpovědnost
- znalost anglického nebo německého jazyka vítána
- ŘP skupiny "B" výhodou

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení: platová třída 10, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 21 260 až 31 240 Kč) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, 3 dny indispozičního volna

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny