VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO ODDĚLENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO ODDĚLENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 24 770 – 36 470 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO ODDĚLENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa , Výchova a vzdělávání , Služby
Obec:
Opava
Mzda:
24 770 – 36 470 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

* Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 31.07.2022.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)
- osvědčení vydané MV podle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje
se od občanů narozených po 1. 12. 1971)
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od
občanů narozených po 1. 12. 1971)
Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky :
• vysokoškolské vzdělání, ekonomického nebo právního směru výhodou
• minimálně 3 roky praxe v oboru personální agendy
• praxe ve vedoucí pozici výhodou
• znalost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
v platném znění, výhodou
• znalost Zákoníku práce a předpisů o odměňování ve veřejné správě
• obecná znalost mzdových zákonů, daňových zákonů a zákonů o nemocenském,
zdravotním a sociálním pojištění
• praxe ve veřejné správě výhodou
• zkušenosti v komunikaci s klientem, profesionální vystupování
• velmi dobré řídící, komunikační a organizační schopnosti
• časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost
• schopnost samostatného jednání a rozhodování
• dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
• řidičský průkaz skupiny "8" výhodou
• dobrý zdravotní stav

Platové zařazení: platová třída 12, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 24.770,- až
36.470,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání
osobního příplatku- dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenky, příspěvek na penzijní
připojištění , 25 dnů dovolené za rok, 3 dny indispozičního volna

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem