VEDOUCÍ ODBORU KULTURY (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ODBORU KULTURY". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ODBORU KULTURY
Obor(y):
Kultura a sport
Obec:
Vítkov
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

556 312 203

Další informace o volném místu

KO: Ing. Šárka Petrtýlová, tel.: 556 312 203
Druh práce: vedoucí zaměstnanec odboru kultury Městského úřadu ve Vítkově
Charakteristika práce:
- Řízení chodu a vedení týmu pracovníků odboru kultury včetně kontroly činnosti odboru a dodržování zákonných norem a předpisů v oblasti působnosti odboru; dále příspěvky do místního periodika a propagace odboru.
- Krátkodobé pronajímání prostor kulturního domu a kina.
- Běžná údržba a oprava, péče o majetek a vybavení spravovaných objektů
- Pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích sportovních a turistických akcí včetně spolupráce se spolky, zájmovými sdruženími, školami i jednotlivci.
- Vyvěšování materiálů města na informativních tabulích a plakátovacích plochách ve městě a místních částech
Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov
Termín ústních pohovorů: 31. ledna 2022
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení, nejdříve od 2. 2. 2022
Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Jiné požadavky:
- vynikající organizační schopnosti
- pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost a umění jednat s lidmi
- analytické a koncepční myšlení
- samostatnost v rozhodování, odolnost proti stresu
- spolehlivost
- praxe v publikační činnosti
- zkušenosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
- velmi dobrý písemný projev
- vynikající znalost práce na PC
- základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Výhodou:
- zkušenost s vedením lidí nebo praxe na pozici vedoucí ho zaměstnance
- pořádání akcí
- zkušenosti s PR službami
- povědomí o kulturním a sportovním dění ve Vítkově a okolí
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- telefonní kontakt a e-mail
- písemný návrh koncepce, který bude obsahovat:
- plán činností, pořádaných v kině, kulturním domu a výstavní síni
- návrh propojení činnosti SVČ, škol a odboru kultury
- způsob komunikace s veřejností
- způsob zatraktivnění akcí i pro okolní obce
- specifikaci vlastního pohledu na současnou kulturu a představení vlastního záměru včetně financování
- popis dosavadní činností a zkušeností z oblastí společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní
- ukázku plánu akcí v letním období červen až srpen, jedna akce bude rozpracována do realizačního plánu
Koncepce bude představena na ústním pohovoru, uchazeč si připraví krátkou prezentaci, kterou přinese na flash disku.
Uzávěrka přihlášek: do 26. ledna 2022, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ODBORU KULTURY MĚÚ VÍTKOV - NEOTVÍRAT", s uvedením adresy podavatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.
Další informace naleznete na
https://www.vitkov.info/mestsky-urad/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/vyberove-rizeni-vedouci-odboru-kultury-3433cs.html

Kontakt na zaměstnavatele

Město Vítkov
Ing. Šárka Petrtýlová
tajemnice
556 312 203


Poslední změna: před 2 týdny