VEDOUCÍ ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 29 410 – 43 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa , Management , Obchod a cestovní ruch
Obec:
Opava
Mzda:
29 410 – 43 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 14.07.2023

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- motivační dopis s uvedením všech informací, které v souvislosti s výběrovým řízením uchazeč považuje za významné (v rámci motivačního dopisu bychom uvítali návrh koncepce řízení odboru informatiky v rozsahu do tří stran textu A4)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dodatku k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)
- osvědčení vydané MV podle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky :
- vysokoškolské vzdělání, výhodou se specializací v oboru ICT (magisterský studijní program)
- minimálně 5letá praxe v oboru informačních a komunikačních technologií
- praxe ve vedoucí pozici v oblasti ICT výhodou
- znalost problematiky ICT v oblasti výkonu státní správy a samosprávy výhodou
- schopnost analytického a koncepčního myšlení
- schopnost samostatného jednání a rozhodování
- velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
- schopnost strategického a koncepčního řízení provozu a rozvoje ICT v organizaci
- zkušenosti v oblasti projektového řízení
- znalost anglického jazyka výhodou
- časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, odolnost vůči stresu, loajalita
- řidičský průkaz skupiny B

Platová třída 13, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 29.410 až 43.370) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; příplatek za vedení; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: : osobní ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek do cafeteria systému, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna.
Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 6 měsíci