VEDOUCÍ OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 22 980–33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Opava
Mzda:
22 980–33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1

+420 553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Bc. Pavlína Majdanicsová, tel.:553 756 452, email: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01, Opava.
Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení".

Termín ukončení příjmu přihlášek: 10.2.2020

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání (i bakalářský studijní program)
- minimálně 3 roky praxe v oboru správy živnostenského podnikání
- prokazatelná praxe ve vedoucí pozici v minimální délce 2 let
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě živnostenského podnikání
- zkušenosti v komunikaci s klientem, profesionální vystupování
- dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
- velmi dobré řídící, komunikační a organizační schopnosti
- časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost
- schopnost samostatného jednání a rozhodování
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou
- dobrý zdravotní stav


Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
* přesné označení výběrového řízení
* jméno a příjmení uchazeče
* datum a místo narození
* státní příslušnost uchazeče
* místo trvalého pobytu uchazeče
* číslo občanského průkazu
* kontaktní telefonní číslo, e-mail
* datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)
- osvědčení vydané MV podle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Pracovní náplň: více na webových stránkách Statutárního města Opavy: www.opava-city.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Pavlína Majdanicsová, oddělení personální a mzdové
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 24.1.2020