VEDOUCÍ KONTROLNĚ - SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ KONTROLNĚ - SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 19 760–29 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ KONTROLNĚ - SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
19 760–29 740 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1

+420 553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452 - poskytne více informací.
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nejpozději do 7.2.2019.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; kontaktní telefonní číslo; kontaktní e-mail; datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005), v případě VOŠ diplom a vysvědčení o absolutoriu)
- osvědčení vydané MV podle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- vysokoškolské vzdělání (i bakalářský studijní program), právnické vzdělání výhodou
- dobrá znalost zákonů č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů; č. 500/2004 Sb., správní řád; č. 255/2012 Sb., kontrolní řád; č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- praxe v oboru správy živnostenského podnikání výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti př správě živnostenského podnikání vítána
- zkušenosti v komunikaci s klientem, profesionální vystupování
- časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost a preciznost, schopnost samostaně jednat a rozhodovat
- dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet), předpoklad rychlého zapracování do speciálních programů v oblasti daní a poplatků
- organizační schopnosti, profesionální vystupování, schopnost jednat s klientem
- dobrý zdravotní stav
- ŘP skupiny "B" výhodou

Celé znění výběrového řízení a pracovní náplň na www.opava-city.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Pavlína Majdanicsová, oddělení personální a mzdové
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 9.1.2019