TECHNIK, TECHNIČKA SPRÁVY NEMOVITOSTÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY A EVIDENCE BUDOV MAJETKU MĚSTA MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "TECHNIK, TECHNIČKA SPRÁVY NEMOVITOSTÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY A EVIDENCE BUDOV MAJETKU MĚSTA MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
TECHNIK, TECHNIČKA SPRÁVY NEMOVITOSTÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY A EVIDENCE BUDOV MAJETKU MĚSTA MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Opava
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 2.10.2023

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- vzdělání stavebního směru výhodou
- praxe v oblasti stavebnictví výhodou
- praxe v oblasti správy, údržby, evidence a nakládání s nemovitým majetkem (zejména budovy, stavby) výhodou
- znalost právních předpisů týkajících se evidence a správy majetku, znalost občanského zákoníku v souvisejících částech, znalost katastrálního zákona
- znalost práce s projektovou dokumentací
- praxe ve výše uvedených oblastech v územně samosprávném celku výhodou
- velmi dobré řídící, komunikační a organizační schopnosti
- samostatnost v rozhodování, zodpovědnost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny "B"

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna

Platové zařazení: platová třída 9, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 21.710,- až 31.820,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Předpokládaný nástup: možný ihned

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem