SPRÁVCE, SPRÁVKYNĚ OPERAČNÍHO SYSTÉMU ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "SPRÁVCE, SPRÁVKYNĚ OPERAČNÍHO SYSTÉMU ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 20 450–30 750 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
SPRÁVCE, SPRÁVKYNĚ OPERAČNÍHO SYSTÉMU ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Informační technologie
Obec:
Opava
Mzda:
20 450–30 750 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vysokoškolské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1

+420 553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nejpozději do 12. 7. 2018.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- vysokoškolské vzdělání
- znalost v oblasti informačních technologií na úrovni technické podpory
- praxe minimálně 2 roky v oboru
- znalost v oblasti instalace a administrace operačních systémů koncových stanic (MS
Windows 7, 10), kancelářského SW MS Office 2010, 2013 a dalších běžných aplikací
- znalost problematiky síťového provozu
- základní znalost serverových operačních systémů na platformě Microsoft
- znalost relačních databází výhodou
- výborná znalost MS Office 2010, 2013
- časová a pracovní flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
- dobré komunikační schopnosti
- řidičské oprávnění skupiny B
- aktivní znalost AJ výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; kontaktní telefonní číslo; kontaktní e-mail; datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a dodatek
k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT
a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Kontakt na zaměstnavatele

Pavlína Majdanicsová, oddělení personální a mzdové
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 30.6.2018