STRÁŽNÍK MP (Kravaře)

Město Kravaře nabízí v obci Kravaře volnou pracovní pozici "STRÁŽNÍK MP". Nástupní mzda je 16 130 – 29 520 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
STRÁŽNÍK MP
Obor(y):
Obrana a ochrana
Obec:
Kravaře
Mzda:
16 130 – 29 520 Kč
Směnnost:
Dvousměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
74721

Další informace o volném místu

*Bližší informace v případě potřeby poskytne pan Martin Dehner, vedoucí strážník
Městské policie Kravaře, telefon: 553 777 900, mobil: 605 221 049
Písemnou přihlášku a níže uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
na podatelnu městského úřadu nejpozději do 5. prosince 2022 do 14:00 hodin na
adresu: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č.j. MUKR 16897/2022 - strážník
městské policie" a vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a bydliště.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit v případě potřeby další kolo výběrového řízení,
popř. i zrušit celé výběrové řízení bez udání důvodů.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny s písemným vyrozuměním o výsledku
výběrového řízení.

Starostka města Kravaře vyhlašuje výběrové řízení č.j. MUKR 16897/2022 na obsazení pracovního místa
Druh práce: Strážník městské policie
Předpokládaný nástup: 3. dubna 2023
Platové zařazení: 5. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění , platový stupeň
podle délky uznané praxe a po získání osvědčení o splnění odborných předpokladů zařazení
do platové třídy 8
Místo výkonu práce: Město Kravaře

Charakteristika vykonávané práce:
- Výkon funkce strážníka městské policie v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, v platném znění

Požadované vzdělání:
- Úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Předpoklady:
- Osoba starší 21 let
- Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinnosti strážníka dle zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
- Bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
- Spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
- Státní občanství ČR

Jiné požadavky:
- Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič s praxí
- Samostatnost, zodpovědnost, ochota vzdělávat se, odolnost vůči stresům
- Znalost práce na PC
- Komunikativnost, asertivita, flexibilita

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- Přesné označení výběrového řízení
- Jméno, příjmení a titul uchazeče
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Místo trvalého pobytu
- Číslo občanského průkazu
- Kontaktní telefonní číslo
- Datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- Strukturovaný životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
- Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 týdny