STRÁŽNÍK/-CE MĚSTSKÉ POLICIE (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "STRÁŽNÍK/-CE MĚSTSKÉ POLICIE". Nástupní mzda je 14 660 – 21 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
STRÁŽNÍK/-CE MĚSTSKÉ POLICIE
Obor(y):
Obrana a ochrana
Obec:
Vítkov
Mzda:
14 660 – 21 370 Kč
Směnnost:
Dělené směny
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Vítkov - Městská policie
náměstí Jana Zajíce 4
74901

Další informace o volném místu

Případné informace k výběrovému řízení podáme na služebně Městské policie Vítkov, nám. Jana Zajíce 4, 749 01 Vítkov, tel.: 556 312 277, 603 262 069, e-mail: mestska.policie@vitkov.info.

Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov vždy alespoň 1 měsíc před uvedenými termíny nástupů v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména a adresy podavatele.

Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí

Možný nástup: vždy k prvnímu dni měsíce dubna, září nebo prosince

Pracovní poměr: na dobu určitou do doby vykonání řádné zkoušky či do prvního opravného termínu. Následně pracovní poměr na dobu neurčitou.
Podmínky:
- státní občanství ČR
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- starší 18 let
- tělesná, zdravotní a duševní způsobilost
- občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4 a, b zák. č.553/91 Sb., o obecní policii)
- řidičský průkaz sk. B
- uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel)

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a o dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- telefonní kontakt a e-mailovou adresu

Platové zařazení: v době rekvalifikačního kurzu 5. platová třída (14 660 - 21 370 Kč), stupeň dle tarifní tabulky a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění (po dobu rekvalifikačního kurzu se navíc poskytuje motivační příspěvek ve výši 5 000 Kč/měsíc). Po absolvování školení odborné způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka přiznání 7. platové třídy (16 980 - 24 780 Kč) cca 3 měsíce s následným posunem do 8. platové třídy (18 300 - 26 830 Kč). Po zapracování možnost dalších příplatků v souladu s § 8 citovaného nařízení vlády a § 131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a dalších zákonných příplatků.

Nabízíme:
- náborový příspěvek 60 000 Kč
- finanční příspěvek na důchodové pojištění
- 25 dnů dovolené a další benefity v péči o zaměstnance

Uchazeči budou podrobeni fyzickému testu, orientačnímu testu ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti práce na PC, osobnímu pohovoru a lékařskému vyšetření.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem