DOMOVNÍK, DOMOVNICE (Opava)

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "DOMOVNÍK, DOMOVNICE". Nástupní mzda je 16 800 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
DOMOVNÍK, DOMOVNICE
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Opava
Mzda:
16 800 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Střední odborné (vyučen)
Adresa pracoviště:
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
Ostrožná 236
746 01 Opava 1

+420 734 355 350

Další informace o volném místu

KO: Jarošová Šárka Mgr., tel.: 734 355 350, e-mail: sekretariat@oko-opava.cz.
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na recepci Obecního domu na adrese: Opavská kulturní organizace, p. o., Ostrožná 46, 746 01 Opava. Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č. 2/2018 - Domovník".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 3.8.2018 do 17:00 hodin. Přihlášky, které budou doručeny po stanovené lhůtě, budou vyřazeny. Uchazeči, kteří doručí veškeré požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční 13.8.2018.
Písemná přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; místo trvalého pobytu; telefonické a e-mailové spojení na uchazeče; datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte tyto doklady:
- motivační dopis k výkonu funkce v rozsahu minimálně 1/2 normostrany;
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech;
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení.
Jedná se o zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, pracoviště Opava, nástup ihned.
Předpoklady:
- střední vzdělání s výučním listem
- organizační a komunikační schopnosti
- spolehlivost, pečlivost a časová flexibilita
- manuální zručnost
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
- zdravotní způsobilost pro výkon práce
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC (WORD, EXCEL, INTERNET)
Výhodou: vzdělání technického zaměření; střední vzdělání s maturitní zkouškou; odborná praxe
Popis pracovní pozice:
- zodpovídá za stav svěřeného majetku, zajišťuje jeho údržbu
- zajišťuje řešení technických opatření, napravování závad, technickou přípravu kulturních akcí ve spolupráci s dramaturgem kulturních akcí a kurátorem expozice
- zajišťuje provádění kontrol majetku ve spolupráci s dalšími pracovníky organizace
- v případě potřeby spolupracuje s příslušnými odbory Magistrátu města Opavy i s jinými institucemi (např. festivaly, akce v exteriéru města apod.)
- na svém úseku zodpovídá za dodržování požárních předpisů, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a předpisů souvisejících
- zajišťuje potřebné opravy a údržbu v rámci své kvalifikace a možností
- dohlíží na provádění úklidu v budovách organizace
- ovládá svěřenou techniku – IT, audiovizuální technika
- zajišťuje a ovládá provoz elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace objektů, při revizích a servisu spolupracuje s odbornou firmou
- u nebytových prostor určených k pronájmu zajišťuje jejich údržbu, instalaci a reinstalaci vybavení dle potřeb pronajímatelů, informuje pronajímatele o dodržování bezpečnostních podmínek a kontroluje dodržování podmínek pronájmů.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Šárka Jarošová
+420 734 355 350
sekretariat@oko-opava.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 28.6.2018