SPRÁVCE, SPRÁVKYNĚ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Kravaře)

Město Kravaře nabízí v obci Kravaře volnou pracovní pozici "SPRÁVCE, SPRÁVKYNĚ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
SPRÁVCE, SPRÁVKYNĚ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Obor(y):
Administrativa , Informační technologie
Obec:
Kravaře
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
74721

Další informace o volném místu

KO: Bendová Helena, tel.: 553 777 905, e-mail: helena.bendova@kravare.cz.
Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách www.kravare.cz.

Druh práce: správce informačních a komunikačních technologií
Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dohodou
Platové zařazení: 10. platová třída, (rozpětí 23 390 Kč – 34 370 Kč) platový stupeň podle
délky uznané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně
Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců
Místo výkonu práce: Městský úřad Kravaře, Kancelář úřadu, oddělení informatiky

Charakteristika vykonávané práce:
- Zajišťuje správnou funkci IS a chod aplikací, provádí jejich aktualizaci, dbá, aby byly
opatřeny všemi formálními náležitostmi, zavádí nový SW.
- Zajišťuje komunikaci s dodavatelskými subjekty v oblasti ICT. Provádí dohled nad
úkony provedenými dodavatelskými subjekty.
- Zajišťuje vzájemný zástup v oddělení informatiky v nutném rozsahu.
- Spolupráce při zavádění nových IC technologií.
- Po vlastním zaškolení, metodicky usměrňuje uživatele, provádí a zajišťuje průběžné
vzdělávání stávajících a nových zaměstnanců, zaměstnanců příspěvkových organizací
města a obcí ve správním obvodu ORP Kravaře v počítačových dovednostech
(kancelářské aplikace, elektronická spisová služba, specifické informační systémy).
- Zajišťuje zvukový případně obrazový přenos z jednání zastupitelstva města na web.
stránkách města, popř. na oficiálním youtube live kanálu města Kravaře.
- Konfigurace, instalace a údržba počítačů, tiskáren a dalších příslušenství. Instalace a
údržba operačních systémů a ostatního softwaru.
- Sběr a řešení požadavků

Požadované vzdělání: Minimálně středoškolské vzdělání technického směru

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky:
- Znalost operačních systémů koncových stanic na platformě Microsoft Windows 7 a
novějších
- Základní znalost OS Linux vítána
- Znalost hardware počítačů
- Znalost síťových protokolů výhodou
- Základní znalost relačních databází výhodou
- Základní znalost s tvorbou webových stránek
- Dokonalá znalost Microsoft Office 2010 a novějších
- Vysoké pracovní nasazení, samostatnost a časová flexibilita
- Praxe a zkušenosti ve veřejné správě zejména v oblasti ICT výhodou
- Dobré organizační, komunikační a analytické schopnosti
- Lektorské dovednosti vítány
- Morální předpoklady pro výkon práce v

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- Přesné označení výběrového řízení
- Jméno, příjmení a titul uchazeče
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Místo trvalého pobytu
- Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
- Kontaktní telefonní číslo
- Datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
- Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu i vysvědčení
o státní zkoušce)

Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
na podatelnu městského úřadu nejpozději do 25. září do 15:00 hodin na adresu:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
747 21 Kravaře
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č.j. MUKR 14235/2023 - Správce
informačních a komunikačních technologií" a vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a
bydliště.
K výběrovému řízení (ústnímu pohovoru) budou pozvání uchazeči, kteří splňují požadované
podmínky ve vyhlášeném výběrovém řízení. Tito uchazeči budou vyzváni telefonicky nebo emailem k účasti v dalším kole s upřesněním data konání.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem