Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

Město Hradec nad Moravicí nabízí v obci Hradec nad Moravicí volnou pracovní pozici "Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací". Jedná se o práci na úvazek. Nástupní mzda je 22000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice (doplněk): Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací
(VEDOUCÍ ODBORU MAJETKU A INVESTIC)
Obor(y): Administrativa, Obchod a cestovní ruch
Obec: Hradec nad Moravicí
Mzda: 22000 Kč
Úvazek:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: Vyšší odborné
Pracovněprávní vztah:
Adresa pracoviště:
Město Hradec nad Moravicí
Opavská 265
747 41 Hradec nad Moravicí
+420 553 783 942

Další informace o volném místu

KO: Vaculová Hana Mgr. Ing., tel.: 553 783 942, e-mail: hvaculova@muhradec.cz
Přihlášku, životopis a čestná prohlášení vlastnoručně podepište.
Termín pro doručení přihlášky: 23.5.2018 do 12.00 hod. na adrese: Městský úřad Hradec nad Moravicí, sekretariát, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ODBORU MAJETKU A INVESTIC Městského úřadu v Hradci nad Moravicí.
Předpoklady podle § 4 zákona o úřednících:
- státní občanství České republiky nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice
- věk nejméně 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem
Předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky ( dále jen "zákon 451/1991 Sb." ).
- není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona.
- netýká se osob narozených po 1. prosinci 1971
Požadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání - výhodou vzdělání stavebního nebo technického zaměření
- znalost problematiky územně samosprávných celků (v oblasti správy majetku a investic)
- výborné řídící, organizační a komunikativní schopnosti, schopnost týmové práce
- zkušenost s vedením týmu v délce nejméně 2 let výhodou
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů v oblasti státní správy a samosprávy

Obsahové náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde- li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
Doklady, které je uchazeč povinen přiložit k přihlášce:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- strukturovaný životopis ( včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností )
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- osvědčení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona 451/1991 Sb.
- čestné prohlášení o splnění předpokladů dle §2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
Uchazeč k přihlášce dále přiloží:
- čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
- koncepci řízení odboru majetku a investic ( dodržet rozsah max. 2 stran formátu A4 )

Náplň práce:
- komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem. Samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územních samosprávných celků.
- koordinace investičních a dotačních akcí města, dalších stavebních činností města a činností spojených se zajištěním údržby budov a dalšího majetku města.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Ing. Hana Vaculová
+420 553 783 942
hvaculova@muhradec.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna nabídky volného místa: 10.5.2018
Zhlédnuto: 11×