SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE ODD. SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE ODD. SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 19 760–29 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE ODD. SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
19 760–29 740 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1

+420 553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452 - poskytne více informací.
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nejpozději do 31.1.2019.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; kontaktní telefonní číslo; kontaktní e-mail; datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005), v případě VOŠ diplom a vysvědčení o absolutoriu)

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního zaměření
- praxe v oblasti sociálně - právní ochrany dětí výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně - právní ochrany dětí výhodou
- znalost právních předpisů z oblasti sociálního zabezpečení, zejména zákona
č. 359/1999 Sb., v platném znění
- uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Excel, Internet, Outlook)
- dobré komunikativní schopnosti, schopnost týmové práce
- časová flexibilita, samostatnost, odpovědnost
- znalost anglického nebo německého jazyka vítána
- ŘP sk B - aktivní řidič podmínkou

Celé znění výběrového řízení a pracovní náplň na www.opava-city.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Pavlína Majdanicsová, oddělení personální a mzdové
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 21.12.2018