ŘEDITEL /-KA (Kravaře)

Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace nabízí v obci Kravaře volnou pracovní pozici "ŘEDITEL /-KA". Nástupní mzda je 32 120 – 38 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL /-KA
Obor(y):
Management , Výchova a vzdělávání
Obec:
Kravaře
Mzda:
32 120 – 38 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace
Náměstí 418/20
74721

Další informace o volném místu

KO: Svačinová Jana Ing., tel.: 553 777 906, e-mail: jana.svacinova@kravare.cz
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Přihlášky doručte nejpozději do 11. 4. 2023 do 12.00 hod. na podatelnu Města Kravaře, adresa:
Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace

Požadavky:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů daného druhu a typu školy
- plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
- občanská a morální bezúhonnost
- organizační a řídící schopnosti
- zdravotní způsobilost

Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete tyto doklady):
1. přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, email)
2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělávání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
3. úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
4. strukturovaný profesní životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
6. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
7. koncepce rozvoje školského zařízení (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)
8. čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
9. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 9. 2023

Úplné znění výběrového řízení jej zveřejněno na webových stránkách www.kravare.cz

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem