REFERENT/KA ODBORU ŠKOLSTVÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT/KA ODBORU ŠKOLSTVÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/KA ODBORU ŠKOLSTVÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 12.08.2021.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005), v případě VOŠ diplom a vysvědčení o absolutoriu)

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitní zkouškou, vysokoškolské vzdělání ekonomického směru výhodou
- praxe v samosprávě nebo státní správě v trvání alespoň 2 roky výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti ve školství výhodou
- znalost obecně závazných právních předpisů v oblasti školství
- velmi dobré organizační schopnosti
- uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Excel, Internet, Outlook), znalost programu Ginis výhodou
- časová flexibilita, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost
- komunikační dovednosti, vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
- ŘP skupiny "B" výhodou

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení: platová třída 9, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 19 730 až 28 920 Kč) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, 3 dny indispozičního volna

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Opava
Bc. Pavlína Majdanicsová
553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz


Poslední změna: před 1 týdnem