REFERENT/KA ODBORU ROZVOJE MĚSTA A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT/KA ODBORU ROZVOJE MĚSTA A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/KA ODBORU ROZVOJE MĚSTA A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01, Opava.
Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení".

Termín ukončení příjmu přihlášek: 26. 9. 2023
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum
a místo narození, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, datum
a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom VŠ
i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005).

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- vysokoškolské vzdělání - ekonomického směru výhodou
- velmi dobrá orientace v oblasti dotačních programů EU (zejména Strukturální fondy EU)
- doložitelná praxe v oblasti dotačních a grantových programů podpory regionálního rozvoje obcí min. 1 rok a to v oblasti zpracování žádostí o dotaci a jejich vyúčtování
- znalost dotačních IT programů typu MS2021+ výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- doložitelná zkušenost s dotačním managementem a řízením projektů výhodou
- doložitelná zkušenost s vedením pracovních skupin/ projektových týmů výhodou
- zkušenost s tvorbou strategických dokumentů výhodou
- dobrá znalost anglického jazyka a ochota rozšiřovat jazykové schopnosti
- konkrétní zkušenosti s prezentacemi na veřejnosti výhodou
- velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Místo výkonu práce: město Opava

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

Charakteristika vykonávané práce:
Zajišťování informací o všech dotačních a grantových programech. Zpracovávání žádostí o dotaci na projekty města Opavy i následný dotační management ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu města Opavy. Zajišťování zpracování koncepčních rozvojových dokumentů (strategický plán apod.). Zajišťování agendy sdílených kol.

Platové zařazení: platová třída 11, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 25.280,- až 37.170,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna.
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2023

Informace o zpracování osobních údajů: Statutární město Opava, sídlo Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 00300535, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem uskutečnění výběrového řízení,
a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst.
1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.
Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť.

Přesná náplň práce na webových stránkách MMO

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny