REFERENT/KA ODBORU PŘÍPRAVY A REALIZACE INVESTIC MAGISTRATU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT/KA ODBORU PŘÍPRAVY A REALIZACE INVESTIC MAGISTRATU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/KA ODBORU PŘÍPRAVY A REALIZACE INVESTIC MAGISTRATU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

KO: Majdanicsová Pavlína Bc., tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01, Opava. Termín ukončení příjmu přihlášek: 13. 10. 2023
Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení".

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
- datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005).

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- vysokoškolské vzdělání stavebního směru
- praxe v oblasti majetkoprávních vztahů výhodou
- praxe ve veřejné správě vítána
- znalost právních předpisů týkajících se evidence a správy majetku, znalost občanského zákoníku v souvisejících částech, znalost katastrálního zákona
- znalost práce se stavební projektovou dokumentací
- velmi dobré řídící, komunikační a organizační schopnosti
- samostatnost v rozhodování, zodpovědnost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou

Platové zařazení: platová třída 11, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 25.280 až 37.170) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna.

Informace o zpracování osobních údajů: Statutární město Opava, sídlo Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 00300535, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.
Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť.

Pracovní náplň: viz webové stránky MMO

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny