REFERENT ODBORU DOPRAVY (Hlučín)

Město Hlučín nabízí v obci Hlučín volnou pracovní pozici "REFERENT ODBORU DOPRAVY". Nástupní mzda je 19 760–29 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT ODBORU DOPRAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Hlučín
Mzda:
19 760–29 740 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Hlučín
Mírové náměstí 24
748 01 Hlučín

+420 595 020 223

Další informace o volném místu

Předpokládaný nástup: nejlépe ihned - dohoda možná.
Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017Sb.).
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- Přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- kontaktní telefonní číslo
Požadované doklady: - Profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud
takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Na obálku uveďte "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" a označte číslem výběrového řízení.
Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu:

Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín.

1.Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 22.2.2019 (k tomuto datu musí být přihláška doručena),
2.V případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 22.2.2019 do 10:00 hod.
3.Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě.

Výběrové řízení se bude konat ve středu dne 27.2.2019 od 9:00 hod. v zasedací místnosti budovy "C" MěÚ Hlučín.

Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány

Kontakt na zaměstnavatele

Dagmar Suchánková, personalista
+420 595 020 223
suchankova@hlucin.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 8.2.2019