REFERENT/-KA ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE NA DOBU URČITOU PO DOBU MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE NA DOBU URČITOU PO DOBU MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE NA DOBU URČITOU PO DOBU MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Obor(y):
Administrativa , Služby
Obec:
Vítkov
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

Bližší informace: Daniela Olbertová, tel.: 556 312 253, vedoucí oddělení vnějších vztahů a propagace nebo
Ing. Šárka Petrtýlová, tel.: 556 312 203, tajemnice Městského úřadu

Druh a charakteristika práce:
Zpracovávání knihovního fondu, tvorba výměnných souborů knih a jejich distribuce, provádění revizí a aktualizací knihovního fondu obsluhovaných knihoven a městské knihovny, běžná údržbu knihovního fondu, zařazování knih do volného výběru, poskytování informací o současné knižní nabídce a autorech.
Poskytování informací Městského úřadu a poskytování informací z oblasti cestovního ruchu v rámci regionu Vítkovska, Moravskoslezského kraje a České republiky.
Propagace města a tvorba příspěvků pro sociální sítě města, mobilní rozhlas a Vítkovský zpravodaj, tvorba plakátů, pozvánek, propagačních materiálů aj.
Aktualizace webových stránek na základě dodaných podkladů, zveřejňování materiálů na úřední desce.
Prodej vstupenek a dalšího zboží a služeb nabízených informačním centrem.
Příprava a zajišťování kulturně-osvětových, vzdělávacích a společenských akcí.

Místo výkonu práce: Město Vítkov

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce

Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost;
- schopnost týmové práce
- znalost práce na PC
- výhodou dobrá uživatelská znalost databázových knihovnických systémů, schopnost orientovat se v elektronických informačních zdrojích
- znalost literatury, orientace v současné nabídce na knižním trhu
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
- schopnost pracovat - manipulovat s břemeny do 10 kg
- práce o víkendech a ve večerních hodinách
- trestní bezúhonnost

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se uvedené pozice
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- telefonní kontakt a e-mail

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle délky praxe (21710 - 31820,- Kč) v souladu s nařízením vlády č.341/2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce

Zaměstnanecké benefity:
- stabilní zaměstnavatel
- pružná pracovní doba
V souladu s Fondem zaměstnavatele:
- stravenky
- příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění
- jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání
- jednorázový příspěvek na vitamíny
- příspěvky na pořádané zájezdy a další
- možnost využívat podnikovou chatu

Uzávěrka přihlášek: do 12. 12. 2022, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT OVVP - DOBA URČITÁ neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 rokem