REFERENT-KA ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT-KA ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 19 760–29 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT-KA ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
19 760–29 740 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1

+420 553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 30. 06. 2019.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- VŠ vzdělání technického směru se zaměřením na ochranu a tvorbu krajiny, krajinné plánování podmínkou
- znalost odborné problematiky ochrany přírody a krajiny, základní znalost dendrologie a fytopatologie dřevin podmínkou
- praxe v oboru výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru vítána
- praxe v samosprávě nebo státní správě v oboru vítána
- znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů včetně příslušné prováděcí vyhlášky
- znalost dalších zákonů: zákon č. 128/2000 Sb., 500/2004 Sb., 17/1992 Sb., 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- zkušenosti v komunikaci s klientem, profesionální vystupování
- velmi dobrá znalost práce s PC, včetně GIS a prezentací (MS Office, Internet)
- organizační a komunikační dovednosti
- časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost
- ŘP sk "B" výhodou
- schopnost samostatného jednání a rozhodování
- znalost jednoho světového jazyka výhodou
- dobrý zdravotní stav

Informace o zpracování osobních údajů: Statutární město Opava, sídlo Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 00300535, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Pavlína Majdanicsová
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 28.5.2019