REFERENT/-KA ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ ODBORU DOPRAVY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ ODBORU DOPRAVY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ ODBORU DOPRAVY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 10.10.2023

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě VŠ vzdělání diplom a dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, VŠ vzdělání výhodou
- uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet)
- dobré organizační a komunikativní schopnosti
- samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, flexibilita, schopnost týmové práce
- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti dané problematiky výhodou
- praxe na úseku dopravních přestupků výhodou
- znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů se zaměřením na přestupky zjištěné v rámci měření rychlosti radary, tzn. jak objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, tak řízení o přestupku
- znalost zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- znalost zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
a předpisy související
- držitel řidičského oprávnění skupiny "B"

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna.

Platové zařazení: platová třída 10, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 23 390 až 34 370 Kč) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny