REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Kravaře)

Město Kravaře nabízí v obci Kravaře volnou pracovní pozici "REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ". Nástupní mzda je 23 390 – 34 737 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Kravaře
Mzda:
23 390 – 34 737 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
74721

Další informace o volném místu

KO: Bendová Helena, tel.: 553 777 905, e-mail: helena.bendova@kravare.cz.
Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách www.kravare.cz.
Druh práce: referent/ka Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí
Předpokládaný nástup: ihned, po ukončení výběrového řízení nebo dohodou
Platové zařazení: 10. platová třída, (rozpětí 23 390 Kč – 34 370 Kč) platový stupeň podle
délky uznané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně
Doba trvání pracovního poměru: na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou
Místo výkonu práce: Městský úřad Kravaře, Odbor výstavby, ÚP a životního prostředí
Bonusy zaměstnavatele: možnost přiznání osobního příplatku, stravenkový paušál, příspěvek
na penzijní připojištění, 25 dní dovolené, 2 dny indispozičního volna
Charakteristika vykonávané práce:
- Zajišťování komplexního výkonu agendy dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon)
- Zajišťování výkonu státní správy jako speciálního stavebního úřadu dle § 15 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Zajišťování výkonu státní správy na úseku vodovodů a kanalizací dle § 27 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- Další specifické činnosti na úseku životního prostředí

Požadované vzdělání:
- Vysokoškolské technického směru
Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:
- Dokonalá uživatelská znalost práce s PC
- Dobré komunikační a organizační schopnosti, preciznost, vysoké pracovní nasazení
- Samostatnost, odpovědnost, ochota vzdělávat se, odolnost vůči stresům
- Orientace v právních předpisech týkající se samosprávy a státní správy
- Výhodou předchozí pracovní zkušenost na obdobné pozici
- Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- Přesné označení výběrového řízení
- Jméno, příjmení a titul uchazeče
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Místo trvalého pobytu
- Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
- Kontaktní telefonní číslo
- Datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
- Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
na podatelnu městského úřadu nejpozději do 8. září 2023 do 12:00 hodin na
adresu:
Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č.j. MUKR 13796/2023 - referent/-ka Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí " a vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a bydliště.

K výběrovému řízení (ústnímu pohovoru) budou pozvání uchazeči, kteří splňují požadované
podmínky ve vyhlášeném výběrovém řízení. Tito uchazeči budou vyzváni telefonicky nebo emailem k účasti v dalším kole s upřesněním data konání a časovým harmonogramem.
Vyhlašovatel si vymezuje právo uspořádat více kolové výběrové řízení spočívající např.
v testu zdatnosti práce na PC, případně testu znalostí spojených s nabízenou pozicí apod.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem