REFERENT/KA ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ (Hlučín)

Město Hlučín nabízí v obci Hlučín volnou pracovní pozici "REFERENT/KA ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ". Nástupní mzda je 16 800–25 330 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/KA ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Hlučín
Mzda:
16 800–25 330 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Hlučín
Mírové náměstí 24
748 01 Hlučín

+420 595 020 223

Další informace o volném místu

Nástup možný ihned.
Popis činnosti:
Zajišťování specializované organizační a koordinační činnosti na úseku sekretariátu místostarostky a tajemníka. Zajišťování porad vedoucích odborů, vyhotovování zápisů z těchto porad, organizování časového rozvrhu místostarostky a tajemníka MěÚ, příprava podkladů pro jednání místostarostky a tajemníka s jinými subjekty. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města, pořizování a zpracování zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva města. Kompletování plnění úkolů jednotlivých odborů a interním auditem v rámci usnesení rady města, zastupitelstva města, vedení města a v rámci zápisů osadních výborů zastupitelstva města a zpracovávání materiálů do orgánů města. Výkon funkce dispečinku vozidel města.
Jiné požadavky: - vysoké pracovní nasazení,
- dobré komunikační a organizační schopnosti,
- příjemné vystupování,
- dobrá znalost práce na PC,
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů výhodou,
- praxe v dané oblasti výhodou,
- řidičský průkaz B výhodou.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- kontaktní telefonní číslo.
Požadované doklady: - profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ a označte číslem výběrového řízení.
Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete na adresu:
Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín.
Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 12.12.2018 (k tomuto datu musí být přihláška doručena), v případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 12.12.2018 do 10:00 hod.
Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě.
Výběrové řízení se bude konat ve středu dne 19.12.2018 od 8:00 hod. v zasedací místnosti budovy „C“ MěÚ Hlučín.

Kontakt na zaměstnavatele

Dagmar Suchánková, personalista
+420 595 020 223
suchankova@hlucin.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 28.11.2018