REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY
Obor(y):
Informační technologie
Obec:
Vítkov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

KO: Mgr. Jan Ambrož, správce IT, tel.: 556 312 208 nebo Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice MěÚ, tel.: 556 312 203.

Druh práce: správce informačních, komunikačních technologií a operačních systémů

Charakteristika práce:
- Zajišťuje funkčnost a bezpečnost provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika operačních systémů počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb
- Zajišťuje správu celého systému výpočetní techniky, funkčnost počítačové sítě v budovách městského úřadu a připojování uživatelů do této sítě, provádí optimalizaci a konfiguraci systémů, zálohování a obnovu dat na těchto systémech
- Zajišťuje nová nastavení systémů při změnách projektu, řeší přístupová práva konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky, spravuje uživatelské účty, konfigurace PC pro připojení do sítě Internet, elektronickou poštu a datovou schránku města
- Zpracovává návrhy na pořízení jednotného a navzájem kompatibilního programového vybavení
- Zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli programového vybavení, komunikuje s dodavatelskými subjekty v oblasti ICT a provádí dohled nad úkony provedenými dodavatelskými subjekty
- Vede evidenci softwaru, zajišťuje jeho kontrolu a inventarizaci
- Realizuje bezpečnostní strategii MěÚ, týkající se IS
- Podílí se na tvorbě rozpočtu svého odboru a své kapitoly
- Provádí úvodní proškolení nových zaměstnanců dle platných směrnic ICT
- Spolupracuje na tvorbě organizačních a technických směrnic IS a zajišťuje jejich dodržování
- Podílí se na výběru vhodného HW s důrazem na jeho kompatibilitu

Zařazení: Zaměstnanec - neúředník

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: od 01.01.2024 nebo dle dohody po ukončení výběrového řízení

Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 12. 2024, s možností prodloužení na dobu neurčitou

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu

Jiné požadavky:
- znalost operačních systémů koncových stanic na platformě Microsoft Windows 10 a novějších
- znalost serverových operačních systémů Windows Server 2016 a novějších
- základní znalost OS Linux vítána
- znalost hardware počítačů
- znalost síťových protokolů výhodou
- základní znalost relačních databází výhodou
- znalost Microsoft Office 2010 a novějších
- praxe a zkušenosti ve veřejné správě zejména v oblasti ICT výhodou
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
- schopnost týmové i samostatné práce
- řidičský průkaz skupiny B
- dobré organizační, komunikační a analytické schopnosti

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- telefonní kontakt a e-mail

Uzávěrka přihlášek: do 16.11.2023; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚÚ VÍTKOV - DOBA URČITÁ - NEOTVÍRAT",
s uvedením adresy podavatele.

Další informace o výběrovém řízení naleznete na webových stránkách města https://www.vitkov.info
část úřední deska.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 týdny