REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY". Nástupní mzda je 16 980 – 24 780 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Vítkov
Mzda:
16 980 – 24 780 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

Bližší informace: Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel.: 556 312 203 nebo Bc. Marcela Skalická, zástupce vedoucí odboru vnitřní správy, tel.: 556 312 209

Uzávěrka přihlášek: do 11. 7. 2022; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA DOBU URČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Druh a charakteristika práce: referent odboru vnitřní správy.
Příjem a odesílání písemností, vedení evidence pošty a vedení podacího deníku prostřednictvím spisové služby. Příjem a odesílání dokumentů prostřednictvím veřejného přepravce a poštovního doručovatele.
Příjem a evidence datových zpráv prostřednictvím datové schránky města a předávání zpráv jednotlivým odborům. Plní funkci výpravny. Vedení evidence skladových karet a osobních karet zaměstnanců.
Obsluha telefonní ústředny. Podávání informací týkající se městského úřadu. Evidence příjmových pokladních dokladů a stvrzenkových bloků. Vedení skladu tiskopisů, kancelářských potřeb a úklidových prostředků. Vedení elektronické podatelny.

Zařazení: neúředník

Místo výkonu práce: Město Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení

Předpokládaná délka pracovního poměru: 1 rok

Požadované vzdělání: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě
- výhodou orientační znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- telefonní kontakt a e-mail

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 7. platová třída, stupeň dle délky praxe (16980-24780,- Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanecké benefity:
- stabilní zaměstnavatel
- pružná pracovní doba
V souladu s Fondem zaměstnavatele:
- stravenky
- příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění
- jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání
- jednorázový příspěvek na vitamíny
- příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny