REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY - MZDOVÁ/-Ý ÚČETNÍ (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY - MZDOVÁ/-Ý ÚČETNÍ". Nástupní mzda je 17 600–26 500 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY - MZDOVÁ/-Ý ÚČETNÍ
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Vítkov
Mzda:
17 600–26 500 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov 1

+420 556 312 205

Další informace o volném místu

*KO: Ing. Jana Gintarová, tel. 556 312 205 nebo Ing. Šárka Petrtýlová, tel. 556 312 203.
Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY - MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ NA DOBU NEURČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele do 31.12.2019. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Požadované vzdělání: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Platové zařazení: 9. plat. třída, stupeň dle délky praxe 17600 - 26500,- Kč, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006, zákoník práce.
Pracoviště: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dle dohody po ukončení výběrového řízení.
Druh a charakteristika práce: mzdová/-ý účetní - organizace a zabezpečení zúčtování všech složek platů a odměn, zpracovávání a odesílání výkazů pro OSSZ a ZP, statistický úřad a finanční úřad, administrace zákonného úrazového pojištění. Realizace jednotlivých srážek platu, převody na účty, odvody příspěvku na penzijní připojištění, důchodové spoření nebo životní pojištění.
Referent/-ka - likvidace účetních dokladů z věcného a číselného hlediska, zúčtování dotací.
Jiné požadavky: samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě, výhodou orientační znalost zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonní kontakt a e-mail. Po skončení výběrového řízení zasíláme uchazeči materiály zpět.
Bližší informace a specifikaci k nabízenému místu naleznete na https://www.vitkov.info/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/vyberove-rizeni-referentka-odboru-vnitrni-spravy-1721cs.html

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Jana Gintarová, vedoucí odboru vnitřní správy
+420 556 312 205
gintarova@vitkov.info

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 19.11.2019