REFERENT/-KA ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU NA DOBU NEURČITOU (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU NA DOBU NEURČITOU". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU NA DOBU NEURČITOU
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Vítkov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

KO: Ing. Šárka Petrtýlová, tel.: 556 312 203, Mgr. Miroslava Kalivodová, tel.: 556 312 212

Druh práce: referent odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu

Charakteristika práce:
Zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a ohlašovny.
Výkon činností spojených s přijímáním a zpracováním žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a předáváním již vyhotovených dokladů včetně dalších činností souvisejících s evidencí těchto dokladů a prací v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů a agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů.
Zajišťování činností v souvislosti s evidencí obyvatel, přihlašováním občanů k trvalému pobytu a zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel a prací s tímto informačním systémem.
Vybírání správních poplatků za provedené úkony dle platné legislativy.
Rozhodování ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu občanů, vedení správních a přestupkových řízení.
Vydávání ověřených výstupů z agendy Czech POINT.
Provádění vidimace a legalizace.
V rámci zástupu zajišťování vyřizování matriční agendy.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru

Místo výkonu práce: Město Vítkov

Předpokládaný nástup: 01.01.2024

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
- uživatelská znalost práce na PC (MS office, Internet)
- výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- orientační znalost zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- nutný řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- telefonní kontakt a e-mail

Uzávěrka přihlášek: do 09.10.2023 do 10:00 hodin; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU OSČŽÚ NA DOBU NEURČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele

Bližší informace o výběrovém řízení naleznete na webových stránkách města https://www.vitkov.info část nabídka práce

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny