REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU URČITOU (Vítkov)

MĚSTO VÍTKOV nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU URČITOU". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU URČITOU
Obor(y):
Administrativa , Management , Zdravotnictví
Obec:
Vítkov
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

556 312 222

Další informace o volném místu

*KO: Mgr. Hana Klapetková, tel.: 556 312 222.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU URČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Uzávěrka přihlášek: do 21.10.2021, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Druh a charakteristika práce: koordinátor sociálních a zdravotních služeb. Činnosti v samostatné působnosti v rámci zajištění péče o potřeby občanů v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Zpracování žádostí o dotace, zpracování monitorovacích zpráv, závěrečného vyhodnocení u poskytnutých dotací. Koordinování komunitního plánování sociálních a zdravotních služeb, realizace služeb v oblasti prevence kriminality, protidrogové politiky a sociálního začleňování na území města Vítkova, zpracování strategických dokumentů (koncepcí, střednědobých plánů), zjišťování potřeb občanů.
Zařazení: neúředník.
Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov.
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení.
Pracovní poměr: na dobu určitou - jeden rok.
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, zodpovědnost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
- orientační znalost zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona 128/2000 Sb., o obcích
- výhodou studium se zaměřením na sociální práci, sociální politiku
- výhodou znalost poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na území města Vítkova, problematika sociálního začleňování.
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
-datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- funkční telefonní kontakt a e-mail
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle délky praxe (21260 - 31240,- Kč) v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zaměstnanecké benefity: pružná pracovní doba;
v souladu s Fondem zaměstnavatele:
- stravenky
- příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění
- jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání
- jednorázový příspěvek na vitamíny
- příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov 1

Mgr. Hana Klapetková
556 312 222


Poslední změna: před 2 týdny