REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU NEURČITOU (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU NEURČITOU". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU NEURČITOU
Obor(y):
Služby , Zdravotnictví
Obec:
Vítkov
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

Bližší informace: Mgr. Hana Klapetková, tel.:556 312 222, vedoucí odboru sociálních věcí.

Druh a charakteristika práce: - referent sociálního odboru - sociální pracovník. Poskytování pomoci a poradenství rodinám v hmotné nouzi, osobám bez přístřeší, seniorům a zdravotně znevýhodněným, provádění šetření v rodinách, řešení zadluženosti a prevence ztráty bydlení, spolupráce s orgány a institucemi.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Požadované vzdělání:
a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
b) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
- výhodou - praxe v sociální oblasti, zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- orientační znalost zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- telefonní kontakt a e-mail

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Zaměstnanecké benefity: stabilní zaměstnavatel, pružná pracovní doba
v souladu s Fondem zaměstnavatele:
- stravenky
- příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění
- jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání
- jednorázový příspěvek na vitamíny
- příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další

Uzávěrka přihlášek: do 15.8.2022; přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU NEURČITOU, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Informace naleznete také na úřední desce - výběrová řízení.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny