REFERENT/-KA ODBORU ROZVOJE MĚSTA A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ - KOORDINÁTOR/-KA PRO MÍSTNÍ AGENDU 21 (MA21) MAGISTRÁTU MĚS... (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU ROZVOJE MĚSTA A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ - KOORDINÁTOR/-KA PRO MÍSTNÍ AGENDU 21 (MA21) MAGISTRÁTU MĚS...". Nástupní mzda je 23 980 – 34 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU ROZVOJE MĚSTA A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ - KOORDINÁTOR/-KA PRO MÍSTNÍ AGENDU 21 (MA21) MAGISTRÁTU MĚS...
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
23 980 – 34 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 31.01.2022.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání (bakalářské, magisterské) - ekonomického nebo právnického směru výhodou - vhodné i pro absolventa
- praxe ve veřejné správě výhodou
- znalost systému spisové služby GINIS a VERA výhodou
- praxe v oblasti výkonu místní Agendy 21 výhodou
- znalost jednoho světového jazyka a ochota rozšiřovat jazykové schopnosti výhodou
- konkrétní zkušenosti s prezentacemi na veřejnosti výhodou
- velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou


Platové zařazení: platová třída 11, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 23.980 až 34.790) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny indispozičního volna.

Náplň práce:
Jedná se o kumulované pracovní místo spočívající ve výkonu činností souvisejících s výkonem místní Agendy 21 (MA21) včetně realizace místních komunitních akcí a osvětových kampaní souvisejících s touto Agendou. Předmětné pracovní místo dále obsahuje zajištění všech administrativních a dalších souvisejících prací spojených s "Nápady pro Opavu" (https://www.opava-city.cz/cz/napadyproopavu/), které jsou vyhlašovány v příslušném kalendářním roce statutární městem Opava.
V neposlední řadě jsou plněny další administrativní požadavky ze strany samosprávných orgánů statutárního města Opavy.

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Opava
Bc. Pavlína Majdanicsová
553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz


Poslední změna: před 1 měsícem