REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 22 980–33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
22 980–33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1

+420 553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 23.03.2020.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
- praxe na stavebním úřadu výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu výhodou
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou
- velmi dobré komunikační schopnosti jak v mluveném, tak v písemném projevu
- samostatnost, zodpovědnost, odolnost v zátěžových situacích
- velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet, Outlook, Excel)

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení a titul uchazeče o datum
a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o kontaktní e-mail o datum
a podpis uchazeče.

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT
a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení: platová třída 11, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 22.980,- až 33.790,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny indispozičního volna .

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Pavlína Majdanicsová
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 8.3.2020