ŘEDITEL-KA SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "ŘEDITEL-KA SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE". Nástupní mzda je 26 730 – 39 420 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL-KA SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Obor(y):
Management , Služby
Obec:
Opava
Mzda:
26 730 – 39 420 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

553 756 452

Další informace o volném místu

Předpoklady pro výkon funkce:
Ředitelem/ředitelkou příspěvkové organizace se může stát fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje následující další požadavky pro výkon této funkce.

Ředitel vede a organizuje veškerou činnost divadla. Jedná se o dvousouborové divadlo (činohra, opera). Ředitel odpovídá za plnění uměleckých úkolů divadla, za plánovité a kvalitní personální zabezpečení divadla, za dodržování zákonnosti, pracovněprávních předpisů, za správné uplatňování mzdové politiky, za plnění plánu a rozpočtu, za ochranu majetku, za materiálně-technické zabezpečování činnosti divadla, za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků a za plnění úkolů na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- občanská a trestní bezúhonnost
- nejméně 3 roky ve funkci vedoucího zaměstnance
- znalost divadelního provozu a jeho problematiky
- znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a souvisejících ekonomických a právních norem v oboru kultura, umění
- velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti (znalost a umění plánovat, organizace práce své i podřízených spolupracovníků, motivování, delegování pravomocí a zodpovědnosti, schopnost pracovat s personálními nástroji, vedení týmu, rozvoj podřízených spolupracovníků)
- dobrý zdravotní stav, psychická odolnost, schopnost práce pod tlakem
- celkový přehled v oblasti kulturního a společenského dění nejen na úrovni města
- praxe v oblasti kultury, umění (v ČR i zahraničí) výhodou,
- zkušenost s vedením kulturní organizace, zejména divadla, výhodou
- velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, spolehlivost, flexibilita
- samostatnost, zodpovědnost, zájem o další vzdělávání
- znalost práce na PC
- aktivní znalost jednoho světového jazyka výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení; Jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu; datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech
- motivační dopis k výkonu funkce ředitele v rozsahu maximálně 1 normostrany
- písemný dokument vyjadřující představy uchazeče o řízení Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, jako divadla jedinečného, moderního, konkurenceschopného, a to na období dalších 5 let; vize uchazeče v souvislosti s vedením organizace s přihlédnutím k jedinečnosti divadla (Opava je nejmenším městem a zároveň jediným nekrajským městem, které má činohru a operu, zároveň jsou v blízkosti divadla v Ostravě a Olomouci). Dokument bude mít maximální rozsah 8 normostran a bude obsahovat:
* základní SWOT analýzu fungování Slezského divadla
* zhodnocení významu a dosavadního působení Slezského divadla
* koncepce rozvoje a dalšího směřování Slezského divadla v umělecké oblasti
* výhled ekonomického vývoje včetně definice zdrojů financování, specifikace alternativních zdrojů financování
* návrh rozvoje vztahu Slezské divadlo - Statutární město Opava
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní zkoušce);
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci ředitele
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Statutárnímu městu Opava pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení.

Uchazeč souhlasí s tím, že v případě žádosti vyhlašovatele podstoupí v rámci výběrového řízení manažerské psychotesty.

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Opava
Pavlína Majdanicsová
oddělení personální a mzdové
553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz


Poslední změna: před 1 měsícem