ŘEDITEL-KA DOMOVA PRO SENIORY SV. HEDVIKY (Kravaře)

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace nabízí v obci Kravaře volnou pracovní pozici "ŘEDITEL-KA DOMOVA PRO SENIORY SV. HEDVIKY". Nástupní mzda je 24 770 – 36 470 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL-KA DOMOVA PRO SENIORY SV. HEDVIKY
Obec:
Kravaře
Mzda:
24 770 – 36 470 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace
Alejní 375/22
74721

Další informace o volném místu

Rada města Kravaře vyhlašuje výběrové řízení č.j. MUKR 17263/2022 na obsazení funkce
ředitele/ředitelky Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková organizace

Místo výkonu práce: Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková organizace, Alejní 375/22, Kravaře

Předpokládaný termín nástupu do funkce: dohodou po ukončení výběrového řízení na dobu neurčitou s 6 měsíční zkušební dobou

Platové zařazení:
- 12. platová třída (rozpětí 24 770 - 36 470 Kč), platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- příplatek za vedení, osobní příplatek

Charakteristika vykonávané práce:
- komplexní koordinace sociální, ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace

Požadavky stanovené městem Kravaře:
- vysokoškolské vzdělání humanitního nejlépe sociálního zaměření, případně ekonomického nebo právního zaměření
- minimálně 2 roky praxe v řídící funkci
- nejméně 3letá praxe v sociální oblasti (ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb)
- řídicí a manažerské schopnosti, samostatnost a zodpovědnost
- schopnosti vedení týmu spolupracovníků, organizace jejich práce, motivace a hodnocení
- flexibilita, psychická odolnost
- uživatelská znalost práce na PC
- znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- řidičský průkaz skupiny "B''
- znalost cizího jazyka vítána

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
- kontaktní telefonní číslo
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- motivační dopis
- profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu i ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce)
- osvědčení Ministerstva vnitra dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)

Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na sekretariát městského úřadu nejpozději do 14. prosince 2022 do 14.00 hodin na adresu:
Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č.j. MUKR 17263/2022 - ředitel/ředitelka Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková organizace" a vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a bydliště.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny