ŘEDITEL -KA (Opava)

Sírius, příspěvková organizace nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "ŘEDITEL -KA". Nástupní mzda je 31 880 – 46 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL -KA
Obor(y):
Management , Zdravotnictví
Obec:
Opava
Mzda:
31 880 – 46 740 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Sírius, příspěvková organizace
Mánesova 1684/7
74601

Další informace o volném místu

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
vyhlašuje
KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036
s 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky:
a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
b) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a) s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti,
d) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
e) občanská a morální bezúhonnost.
Platové zařazení:
12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Písemně zašlete tyto doklady:
a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 9. 2022, případně dle dohody

Přihlášku lze podat v termínu do 18. 7. 2022 včetně, a to:
• prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 18. 7. 2022),
• osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 18. 7. 2022),
• datovou schránkou,
• e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
Adresa:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava
elektronická podatelna: posta@msk.cz název datové schránky: Moravskoslezský kraj identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny