PRACOVNÍK/PRACOVNICE TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA KANCELÁŘE PRIMÁTORA MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "PRACOVNÍK/PRACOVNICE TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA KANCELÁŘE PRIMÁTORA MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
PRACOVNÍK/PRACOVNICE TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA KANCELÁŘE PRIMÁTORA MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 15.06.2021.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005),

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou zaměřené na cestovní ruch
- aktivní znalost anglického jazyka
- znalost druhého cizího jazyka výhodou
- praxe v oblasti cestovního ruchu výhodou
- zkušenosti s průvodcovskými službami výhodou
- dobrá znalost místopisu města a okolí
- dobrý přehled o kulturním a sportovním dění ve městě a okolí
- dobrý přehled o celkovém společenském dění a aktuálních trendech v oblasti cestovního ruchu
- dobrá znalost práce s PC (internet, MS Outlook, MS Word, MS Excel)
- příjemný vzhled a vystupování
- výborné komunikační a prezentační dovednosti
- ochota dále se vzdělávat
- ochota pracovat také o víkendech a svátcích
- ochota prezentovat město na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT
a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení: platová třída 9. stupeň podle délky uznané praxe (Kč 19.730 až 28.920) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny indispozičního volna.

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Opava
Bc. Pavlína Majdanicsová
553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz


Poslední změna: před 3 týdny