PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Fontána, příspěvková organizace nabízí v obci Hlučín volnou pracovní pozici "PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH". Nástupní mzda je 18 450–21 420 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Obor(y):
Zdravotnictví
Obec:
Hlučín
Mzda:
18 450–21 420 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Základní + praktická škola
Adresa pracoviště:
Fontána, příspěvková organizace
Celní 409
748 01 Hlučín

+420 739 063 322

Další informace o volném místu

Pracovní poměr:
-plný úvazek na dobu určitou 1 roku s možností přechodu na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
-nástup možný ihned nebo dle domluvy

Kvalifikační předpoklady:
-základní vzdělání
-kurz pracovníka v sociálních službách
-občanská a trestní bezúhonnost
-řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, jméno a příjmení uchazeče, , místo pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná s pobytem, telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis.
K přihlášce uchazeč/ka připojí: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně), podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: " V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem výběrového řízení. Tento souhlas poskytuji na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení". Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Způsob a místo podání přihlášky:
-poštou, e-mailem nebo osobně na adrese(Fontána, p.o., Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky). na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení - pracovník v sociálních službách DOZP"..
Lhůta pro podání přihlášek: 25. září 2018 do 10:00 hodin.
Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Harmonogram výběru uchazeče:
1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 26. září 2018 (čas bude domluven telefonicky)
O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Pracovní náplň:
-poskytování přímé obslužné péče - podpora při osobní hygieně, při stravování, oblékání, apod.,
-nácvik jednoduchých denních činností, podpora soběstačnosti, aktivizace klientů, uspokojování psychosociálních potřeb, apod.,
-sledování individuálních potřeb klientů,
-poskytování individuální podpory při zvládání každodenních činností,
-vedení dokumentace o průběhu služby,
-podpora klientů při hospodaření s finančními prostředky.

Kontakt na zaměstnavatele

Eva Salingerová
+420 739 063 322
personalista@fontana-po.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: před 3 dny