PRACOVNÍK/-CE KNIHOVNY (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "PRACOVNÍK/-CE KNIHOVNY". Nástupní mzda je 9 150 – 13 415 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
PRACOVNÍK/-CE KNIHOVNY
Obor(y):
Kultura a sport
Obec:
Vítkov
Mzda:
9 150 – 13 415 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

556 312 253

Další informace o volném místu

KO: Daniela Olbertová, tel.:556 312 253
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK KNIHOVNY NA DOBU URČITOU - 2 ROKY - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Uzávěrka přihlášek:
do 15.06.2021, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Druh a charakteristika práce:
- zpracovávání knihovního fondu;
- vytváření dílčího přírůstkového seznamu regionálního knihovního fondu;
- vytváření výměnných souborů knih a zajišťování jejich distribuce v rámci okolních knihoven;
- spolupráce dle pokynů při revizích a aktualizacích knihovního fondu;
- obalování nových knih a provádění běžné údržby knižního fondu, odstraňování drobných závad;
- zajišťování výpůjčních procesů, komunikace s návštěvníky knihovny;
- výpomoc při kulturních a společenských akcích pořádaných městem;
- zpracovávání propagačních materiálů (plakátky, pozvánky apod.);
- zajišťování propagace akcí prostřednictvím webu a sociálních sítí.
Místo výkonu práce: Město Vítkov
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení
Požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Dle zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce.
Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost;
- schopnost týmové práce;
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet);
- výhodou dobrá uživatelská znalost databázových knihovnických systémů, schopnost orientovat se v elektronických informačních zdrojích;
- znalost literatury, orientace v současné nabídce na knižním trhu;
- řidičský průkaz skupiny B;
- schopnost pracovat - manipulovat s břemeny do 10 kg;
- trestní bezúhonnost.
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- telefonní kontakt a e-mail
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Platové zařazení:
8. platová třída, stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č.341/2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zaměstnanecké benefity: pružná pracovní doba.
V souladu s Fondem zaměstnavatele:
- stravenky
- příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění
- jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání
- jednorázový příspěvek na vitamíny
- příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Vítkov
Daniela Olbertová
556 312 253


Poslední změna: před 3 týdny