PERSONALISTA/KA A MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ (Kravaře)

Město Kravaře nabízí v obci Kravaře volnou pracovní pozici "PERSONALISTA/KA A MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
PERSONALISTA/KA A MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Kravaře
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
74721

Další informace o volném místu

KO: Helena Bendová (personalistka), tel.: 553 777 905; mobil: 734 573 617;
e-mail: helena.bendova@kravare.cz

Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
na podatelnu městského úřadu nejpozději do 04. 10. 2023 do 14:00 hodin na adresu:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
747 21 Kravaře
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č.j. MUKR 14832/2023 – personalista/ka
a mzdový/á účetní " a vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a bydliště.
K výběrovému řízení (ústnímu pohovoru) budou pozvání uchazeči, kteří splňují požadované
podmínky ve vyhlášeném výběrovém řízení. Tito uchazeči budou vyzváni telefonicky nebo e-mailem k účasti v dalším kole s upřesněním data konání a časovým harmonogramem.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- Přesné označení výběrového řízení
- Jméno, příjmení a titul uchazeče
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Místo trvalého pobytu
- Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
- Kontaktní telefonní číslo
- Datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
- Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu i vysvědčení
o státní zkoušce)

Požadované vzdělání:
- Minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru
- Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky:
- Vysoké pracovní nasazení, samostatnost a časová flexibilita
- Praxe a zkušenosti ve veřejné správě výhodou
- Dobrá znalost legislativy v oblasti personalistiky a při zpracování mezd
- Znalost softwaru VEMA výhodou
- Znalost účetního systému GINIS výhodou
- Pečlivost, samostatnost, spolehlivost
- Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dohodou
Platové zařazení: 10. platová třída, (rozpětí 23.390 Kč – 34.370 Kč) platový stupeň podle
délky uznané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně
Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců
Místo výkonu práce: Městský úřad Kravaře, Kancelář úřadu
Bonusy zaměstnavatele: možnost přiznání osobního příplatku, stravenkový paušál, příspěvek
na penzijní pojištění, 25 dní dovolené, 2 dny indispozičního volna

Charakteristika vykonávané práce:
- Komplexní koordinace a zajišťování personální agendy zaměstnanců města Kravaře,
členů zastupitelstva města, komisí rady města, výborů zastupitelstva města, volebních
komisí, včetně jejich odměňování
- Komplexní zajišťování organizace a administrace výběrových řízení na volná pracovní
místa
- Zajišťuje komunikaci s ČSSZ, finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami
- Zpracování statistických výkazů a hlášení pro Úřad práce z oblasti personalistiky a
mzdového účetnictví
- Kompletní zpracování mezd a platů zaměstnanců úřadu
- Zpracování odměn členům zastupitelstva, členům volebních komisí, členům výborů
zastupitelstva, členům komisí rady města
- Kontrola a zpracování docházky zaměstnanců
- Vede evidenci vzdělávání zaměstnanců a zajišťuje absolvování seminářů
- Sledování legislativních změn, týkajících se problematiky sociálního a zdravotního
pojištění

Vyhlašovatel si vymezuje právo uspořádat vícekolové výběrové řízení spočívající např.
v testu zdatnosti práce na PC, případně v testu znalostí spojených s nabízenou pozicí apod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli i v jeho průběhu bez udání
důvodů.
Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou
z důvodu naplnění zákona č. 110/2019Sb.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny