PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - HOSPODYNĚ (Dolní Životice)

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace nabízí v obci Dolní Životice volnou pracovní pozici "PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - HOSPODYNĚ". Nástupní mzda je 13 090–19 690 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - HOSPODYNĚ
Obor(y):
Zdravotnictví
Obec:
Dolní Životice
Mzda:
13 090–19 690 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Střední odborné (vyučen)
Adresa pracoviště:
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
Zámecká 1
747 56 Dolní Životice

+420 733 164 563,558 877 826

Další informace o volném místu

KO: Vyhlídalová Simona, tel.: 733 164 563, 558 877 826, e-mail: vedoucidz@zamekdz.cz
Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná, státní příslušnost, telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis.
K přihlášce uchazeč/ka připojí: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, notářsky ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně), kopii zdravotního průkazu, podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: "Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním. Souhlasím - nesouhlasím s archivací předložených dokumentů pro možné další oslovení po ukončení výběrového řízení. Doba uchování dokumentů je 6 měsíců." Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Způsob a místo podání přihlášky: poštou, nebo osobně na adrese: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 (kancelář podatelny) Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č.3/2018". Lhůta pro podání přihlášek: 15. 7. 2018 do 12:00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.
Požadavky:
- minimálně vyšší odborné vzdělání s výučním listem
- možnost dodělat do 18 měsíců od nástupu akreditovaný kurz dle zákona č. 118/2006 Sb., zákon o sociálních službách
- zdravotní způsobilost
- občanská a trestní bezúhonnost
- úcta a respekt k lidem s postižením

Rovnoměrně rozvržená prac. doba ponddělí - pátek 7:00 - 15:30 hod., prac. poměr na dobu určitou - 1 rok s možností přeechodu na neurčito, pracoviště Dolní Životice, nástup ihned.
Harmonogram výběru uchazečů:
1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
2. kolo - 23.7.2018 osobní pohovory s vybranými uchazeči

Jedná se o zajištění úklidu v doově a vykonávání přímé obslužné péče u klientů.

Kontakt na zaměstnavatele

Simona Vyhlídalová, vedoucí DOZP Zámek Dolní Životice
+420 733 164 563,558 877 826
vedoucidz@zamekdz.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 12.6.2018