Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Nabídka volného místa již není aktuální.

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace". Jedná se o práci na úvazek. Nástupní mzda je v rozmezí 18810-28320 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice (doplněk): Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
(REFERENT/KA PRO DOPRAVU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (PRO TECHNICKOU VYBAVENOST ÚZEMÍ) ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA A ÚZEMNÍHO PLÁNU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY)
Obor(y): Administrativa
Obec: Opava
Mzda: 18810-28320 Kč
Úvazek:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: Bakalářské
Pracovněprávní vztah:
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1
+420 553 756 452

Další informace o volném místu

Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26, Opava. Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 15.1.2018

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání příslušného souvisejícího oboru
- praxe při tvorbě územního plánu a koncepcí veřejné infrastruktury vítána
- praxe ve veřejné správě vítána
- orientace v územním plánu města
- uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Word a Excel, Internet, grafické programy CAD a grafické programy GIS)
- samostatné rozhodování, zodpovědnost, komunikativnost

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení, jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, kontaktní telefonní číslo a e-mail, datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
Profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
Charakteristika vykonávané práce:
Komplexní zajištění činností pro tvorbu a koordinaci řešení koncepce infrastrukturálního vybavení území a měst. Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování všech základních technických, technicko-ekonomických a technicko-ekologických problémů spojených se zajišťováním správného provozu zastavěných a nově zastavovaných území, zejména pak zabezpečuje na odpovídající úrovni koordinaci technického vybavení území. Vydávání územně plánovacích informací, regulačních podmínek a stanovisek k připravované dokumentaci staveb. Ověřování projektové a územně plánovací dokumentace z urbanistického hlediska, v této souvislosti provádění kontrolní činnosti zejména v úrovni technické a dopravní infrastruktury.

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence rejstříku trestů, dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení vydaného MV zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky; nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Pracovní náplň: více na webových stránkách Statutárního města Opavy: www.opava-city.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Pavlína Majdanicsová, oddělení personální a mzdové
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna nabídky volného místa: 8.12.2017
Zhlédnuto: 31×