Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace

Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce

Nabídka volného místa již není aktuální.

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce". Jedná se o práci na úvazek. Nástupní mzda je v rozmezí 15780-23730 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice (doplněk): Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce
(EKONOM -KA PRO TRANSFERY - FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY)
Obor(y): Finance, Administrativa
Obec: Opava
Mzda: 15780-23730 Kč
Úvazek:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovněprávní vztah:
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1
+420 553 756 452

Další informace o volném místu

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění:
SŠ vzdělání s maturitou ekonomického směru, orientace v ekonomické problematice organizací, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, zejména spolky, církve a náboženské společnosti - výhodou; orientace v účetnictví jednotek, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu - výhodou; orientace v činnostech spojených s financováním transferů - výhodou; zkušenosti s financováním prostřednictvím veřejné podpory - výhodou; znalost zákonů v platném znění, zejména: zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 416/2004 Sb.; znalost zákonů v platném znění č. 128/2000 Sb., 218/2000 Sb., vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě; orientace v problematice pohledávek, závazků a majetku; dovednosti v komunikaci na úrovni řídících a kontrolních orgánů společností zřizovaných a zakládaných obcí; organizační schopnosti, profesionální vystupování, schopnost jednat s klientem, schopnost samostatného jednání a rozhodování, zodpovědnost a preciznost, dobrý zdravotní stav.
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení, titul uchazeče o datum a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o datum a podpis uchazeče.
Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005), v případě VOŠ diplom a vysvědčení o absolutoriu).
Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence rejstříku trestů, dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení vydaného MV zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky; nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.
Plat: 9. platová třída + osobní ohodnocení, pracoviště Opava, nástup dle dohody.
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava. Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení". Termín ukončení příjmu přihlášek: 16.10.2017.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů. Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť.

Kontakt na zaměstnavatele

Pavlína Majdanicsová, oddělení personální a mzdové
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna nabídky volného místa: 21.9.2017
Zhlédnuto: 42×