MZDOVÁ/-Ý ÚČETNÍ PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO ODDĚLENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "MZDOVÁ/-Ý ÚČETNÍ PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO ODDĚLENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
MZDOVÁ/-Ý ÚČETNÍ PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO ODDĚLENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Opava
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 02.06.2023

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky :
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, ekonomického směru výhodou
- minimálně tříletá praxe na pozici mzdové účetní
- znalost Zákoníku práce zejména v části týkající se odměňování
- znalost mzdových zákonů, daňových zákonů a zákonů o nemocenském, zdravotním a sociálním pojištění
- orientace v oblasti odměňování zastupitelů dle zákona o obcích výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- dobré komunikační schopnosti, umění jednat s klienty
- pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, časová flexibilita
- výhodou znalost systému GINIS, spisové služby
- dobrá znalost práce na PC, znalost mzdového programu FLUX výhodou
- znalost práce s datovými schránkami


Platové zařazení: platová třída 9, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 21.710 až 31.820) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 týdny