KONTROLOR -KA ODDĚLENÍ KONTROLY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "KONTROLOR -KA ODDĚLENÍ KONTROLY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 19 730–28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
KONTROLOR -KA ODDĚLENÍ KONTROLY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
19 730–28 920 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1

+420 553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 17. 1. 2020.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru, VŠ vzdělání ekonomického směru (nejlépe se zaměřením na účetnictví) výhodou
- praxe a orientace v účetnictví
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou
- praxe v oblasti hospodaření a vedení účetnictví územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu výhodou
- znalost zákonů v platném znění: zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád); zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých; zákonů (zákon o finanční kontrole), vyhláška č. 416/2004 Sb.; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb.; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
- velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet, Outlook, Word, Excel)
- výborná znalost českého jazyka a písemného projevu
- zkušenosti v komunikaci s klientem, profesionální vystupování
- organizační a komunikativní schopnosti, schopnost týmové práce
- schopnost samostatného jednání a rozhodování
- časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, odolnost vůči stresu, loajalita
- ŘP skupiny "B" výhodou

Informace o zpracování osobních údajů: Statutární město Opava, sídlo Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 00300535, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zp

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Pavlína Majdanicsová
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 12.12.2019