GALERIJNÍ LEKTOR/KA (Opava)

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "GALERIJNÍ LEKTOR/KA". Nástupní mzda je 18 200–27 380 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
GALERIJNÍ LEKTOR/KA
Obor(y):
Kultura a sport
Obec:
Opava
Mzda:
18 200–27 380 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
Ostrožná 236
746 01 Opava 1

+420 734 355 350

Další informace o volném místu

KO: Bc. Lenka Bartesková, tel.: 734 355 350, e-mail: sekretariat@oko-opava.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na recepci Obecního domu na adrese: Opavská kulturní organizace, p. o., Ostrožná 46, 746 01 Opava. Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č. 2 / 2019 – GALERIJNÍ LEKTOR/KA“
Termín ukončení příjmu přihlášek: doručením dne 31.7. 2019 do 17:00 hodin. Přihlášky, které budou doručeny po stanovené lhůtě, budou vyřazeny. Uchazeči, kteří doručí veškeré požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční 9. 8. 2019.
Písemná přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; místo trvalého pobytu; telefonické a e-mailové spojení na uchazeče; datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte tyto doklady:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech;
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení.
Kvalifikační předpoklady:
1. ukončené středoškolské vzdělání humanitního směru (nejlépe se zaměřením na muzejní a galerijní pedagogiku)
2. odborná praxe min. 2 roky
Další požadavky:
- uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, internet)
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- občanská a trestní bezúhonnost
- aktivní přístup a sebevzdělávání v oboru
- schopnost pracovat v týmu
Výhodou:
- vysokoškolské vzdělání humanitního směru
- znalost cizího jazyka
- znalost programu Active inspire (interaktivní tabule)
Platové zařazení:
10. platová třída (od 18.200,- Kč do 27.380,- Kč, stupeň dle praxe)
v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, odměňování – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Lenka Bartesková, administrátorka
+420 734 355 350
sekretariat@oko-opava.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 4.7.2019