FINANČNÍ REFERENT/-KA POKLADNÍ ODDĚLENÍ DANÍ A POPLATKŮ, POKLADNÍ SLUŽBY, FINANČNÍHO A ROZPOČTOVÉHO ODBORU MAGISTRÁTU MĚ... (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "FINANČNÍ REFERENT/-KA POKLADNÍ ODDĚLENÍ DANÍ A POPLATKŮ, POKLADNÍ SLUŽBY, FINANČNÍHO A ROZPOČTOVÉHO ODBORU MAGISTRÁTU MĚ...". Nástupní mzda je 21 130 – 29 520 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
FINANČNÍ REFERENT/-KA POKLADNÍ ODDĚLENÍ DANÍ A POPLATKŮ, POKLADNÍ SLUŽBY, FINANČNÍHO A ROZPOČTOVÉHO ODBORU MAGISTRÁTU MĚ...
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
21 130 – 29 520 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 30.09.2022.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky :
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
- ekonomické vzdělání výhodou
- minimálně 1 rok praxe v oblasti provádění pokladních operací
- výhodou praxe v oblasti veřejné správy nebo bankovnictví
- dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- znalost systémů GINIS a VERA výhodou
- organizační schopnosti, profesionální vystupování, schopnost jednat s klientem
- samostatné jednání a rozhodování, zodpovědnost a preciznost
- dobrý zdravotní stav

Platové zařazení: platová třída 8. stupeň podle délky uznané praxe (Kč 20130 až 29520) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené, 3 dny indispozičního volna.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny