EKONOM -KA (Opava)

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "EKONOM -KA". Nástupní mzda je 18 200–27 380 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
EKONOM -KA
Obor(y):
Finance , Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
18 200–27 380 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
Ostrožná 236
746 01 Opava 1

+420 734 355 350

Další informace o volném místu

KO: Bc. Lenka Bartesková, tel.: 734 355 350, e-mail: sekretariat@oko-opava.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na recepci Obecního domu na adrese: Opavská kulturní organizace, p. o., Ostrožná 46, 746 01 Opava. Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č. 1 / 2019 – Ekonom Opavské kulturní organizace".
Termín ukončení příjmu přihlášek: doručením dne 12. 6. 2019 do 17:00 hodin. Přihlášky, které budou doručeny po stanovené lhůtě, budou vyřazeny. Uchazeči, kteří doručí veškeré požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční 17. 6. 2019.
Písemná přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; místo trvalého pobytu; telefonické a e-mailové spojení na uchazeče; datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte tyto doklady:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech;
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení.
Kvalifikační předpoklady:
1. ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru
2. praxe v následujících oblastech:
- ekonomika příspěvkových organizací
- financování, včetně financování ze zdrojů Evropské unie a regionálních operačních programů
- účetnictví
- rozpočtová pravidla
- správa majetku
- finanční kontrola ve veřejné správě
- znalost legislativy v oblasti hospodaření příspěvkových organizací
- základní znalosti mzdové agendy
Další požadavky:
- uživatelské ICT dovednosti (Excel, Word, PowerPoint)
- schopnost analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost, flexibilita
- občanská a trestní bezúhonnost
- organizační schopnosti a schopnost pracovat v týmu
Výhodou:
- vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
- znalost účetního programu GORDIC
- znalost účtování PAP
Platové zařazení:
10. platová třída (od 18.200,- Kč do 27.380,- Kč, stupeň dle praxe)
v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, odměňování – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Nástup: možný ihned

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Lenka Bartesková, administrátorka
+420 734 355 350
sekretariat@oko-opava.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 30.5.2019